Najdi fakulteto, študijski program, kraj, poklic

Npr: Fakulteta Celje, medijski komunikolog, ekonomist Maribor...

Fakulteta za turistične študije - Turistica
Naziv:Fakulteta za turistične študije - Turistica
Univerza:Univerza na Primorskem
Naslov:Obala 11a, 6320 Portorož
Telefon:(05) 617-70-00
E-pošta:dekanat@turistica.si
Splet:www.turistica.upr.si

Mediacija v turizmu - Dodiplomski študij

Strokovni naziv
diplomirani/a mediator/ka v turizmu
Število vpisnih mest
Redni:70
Izredni:
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Mediacija v turizmu se lahko vpiše, kdor je opravil:
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  • poklicno maturo ali
  • splošno maturo.
  Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 % točk), 
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)
Opis programa
Področje mediacije v turizmu predstavlja  nišo v turističnem gospodarstvu, tovrstni študijski program Turistice pa  novost v slovenskem visokošolskem prostoru. Pridobljena znanja  in spretnosti  s področja kulture, tujih jezikov in trženja bodo diplomantom razširila možnosti dela pri mednarodnem trženju turizma.
 
Konkurenčne prednosti
Diplomanti tega programa se bodo lahko zaposlili v turističnih organizacijah, ki delujejo na mednarodnem turističnem trgu: potovalne agencije, organizatorji potovanj, turistično-informacijske pisarne, nacionalne turistične organizacije, lokalne in regijske turistične organizacije, predstavništva v tujini, veleposlaništva, oglaševalske agencije, kulturne ustanove, festivali.
Šolnina
Primerjaj program z drugimi študijskimi programi.

Prijava za fakultete

Kontakt   O portalu   Oglaševanje
Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Spletno stran izdelalo podjetje Tovarna idej.
© 2011, Studij.si - Vse pravice pridržane! - Obstaja možnost netočnih informacij. Za ažurnost podatkov so pristojne fakultete, ki imajo na portalu oblikovan svoj profil.
visit tracker on tumblr